Mivel el nem telepített ültetvénnyel is lehetett pályázni és támogatást nyerni, ezért először nézzük az ide vonatkozó határnapokat.

Aki az első év egységes kérelem benyújtásának jogvesztő határnapjáig, tehát idén június 9-ig eltelepítette a támogatott ültetvényt, akkor az már az első évre is teljes kifizetést fog kapni. Aki azonban ezt nem tette meg, annak még mindig van ideje. Az utolsó 2 év támogatását megkapja: amennyiben a 2023. évi egységes kérelem szankciómentes benyújtásának jogvesztő határnapjáig megtörténik a telepítés. Azonban ez az utolsó határidő is. Ha ekkor sem történik meg az ültetvény eltelepítése, akkor az az adott terület támogatásból való kizárását vonja maga után.

Az AKG támogatási időszaka alatt lehetőség van az ültetvény cserére is. Ennek viszont vannak szabályai, amit be kell tartani ahhoz, hogy ne kerüljön kizárásra a terület a támogatásból.

Az ültetvény kivágására október 1.  után kerülhet sor és az ültetvény újratelepítésének legkésőbb a tárgyévet követő év március 31. napjáig meg kell történnie.

Ültetvény kivágása és újratelepítése kizárólag a teljes kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen (KET) lehetséges, továbbá a kivágott ültetvény és a telepíteni kívánt ültetvény ültetvénycsoportja nem térhet el egymástól.

Ha az ültetvény kivágása anélkül történt, hogy a támogatást igénylő a kivágott, támogatási jogosultsággal érintett ültetvényét újratelepíti, akkor legkésőbb az egységes kérelem szankciómentes benyújtásának jogvesztő határnapjáig a visszatelepítés nélkül kivágott terület nagyságához igazodó visszavonási kérelmet kell benyújtania az Államkincstárnak. Ez esetben a visszavont területre kifizetett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, az eddig felvett támogatási összeget vissza kell fizetni, továbbá a visszavonással érintett terület támogatási jogosultsága megszűnik.

A kivágás és újratelepítés tényét nem kell bejelenteni a Kincstár felé! A támogatástól függetlenül azonban a Termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény értelmében a 2500 m2-nél nagyobb gyümölcsültetvény termőföldön vagy termőföldnek nem minősülő ingatlanon csak a telepítési hatóság általi nyilvántartásba vételét követően telepíthető, és a kataszterben a cserét is jelenteni kell (hiszen ez változásnak minősül) 30 napon belül.