Sok ügyfelünk kérdezte a héten, hogy mit mikor kaszálhat le, azért összefoglaltam, hogy melyik főbb támogatás esetén mire kell figyelni a gazdálkodónak!


  • Először nézzük a szálas fehérje támogatásban részesülő gazdák kötelezettségét, miszerint, ha többéves kultúrára kapnak szálas fehérje támogatást (pl. lucerna), akkor az első éves kultúrát (ide számít az előző őszi telepítés is), illetve a felülvetett kultúrát is első évben augusztus 1-ig egyszer kell lekaszálni. Többéves kultúrát minden év július 1-ig kétszer le kell kaszálni.
  • NATURA2000 gyepterületek esetén a kaszálás tervezett időpontját a tevékenység megkezdése előtt a földhasználónak legalább öt munkanappal írásban be kell jelentenie a működési terület szerinti nemzeti park igazgatóságnak. A kaszálás során vadriasztó lánc használata kötelező. A kaszálás során a tábla belsejétől indulva a külseje felé kell haladni. A terület legalább 5, legfeljebb 10%-át kaszálásonként változó helyen kaszálatlanul kell hagyni. Gyepterületen a szálas takarmány tárolása a kaszálást követő 30 napon túl tilos.
  • AKG horizontális szántóban részt vevő zöldugar kultúrák kaszálását vagy szárzúzását legalább 10 cm magas tarló hagyása mellett lehet végezni, legkorábban június 1-jén. AKG-ban választható előírás volt a madárbarát kaszálás (kiszorító kaszálás, max. 8 km/h sebességgel, vadriasztó lánccal). Választható előírás volt szintén a pillangós szálas takarmánynövények, azok füves keveréke/illetve zöldugar vagy méhlegelő betakarítása/szárzúzása során kaszálatlan terület hagyása 5-10% térmértékben, táblánként, kaszálásonként változó helyen, a tábla szélével érintkezően legalább 6 méter szélességben. AKG horizontális gyepben alapesetben nincs kaszálási időkorlát, de választhatta a résztvevő termelő azt, hogy kaszálást csak június 15. után végez a területen. Különböző térmértékű búvósávok hagyása szintén választható opció volt. AKG MTÉT túzokos szántó esetén július 1. után lehet csak kaszálni/szárzúzni/silózni, illetve július 31. előtt végzett kaszálást, be kell jelenteni 5 nappal előre a nemzeti parknak. AKG MTÉT kék-vércse védelmi előírások esetén a szálas pillangós takarmánynövények, azok füves keverékei, valamint a zöldugar első kaszálását a teljes területük legalább 50%-án május 31-ig el kell végezni. A július 31. előtt végzett kaszálást itt is be kell jelenteni 5 nappal előre a nemzeti parknak. Az MTÉT hegyvidéki madárvédelmi szántó esetén is előírás a nemzeti parkos bejelentés. Túzokos gyep esetén a kaszálás legkorábbi időpontja július 1. A kaszálás itt is előzetes bejelentés köteles. Alföldi madárvádelmi szántó és gyep esetén a teljes gyepterület legfeljebb 50%-án, az illetékes nemzeti park igazgatóság írásos véleménye alapján kíméleti területet kell kijelölni, ahol csak július 1. után folytatható legeltetés illetve kaszálás. Ezek mellett sok AKG-s MTÉT tematikus előíráscsoport esetén választható opció volt a későbbi: július 15., vagy augusztus 15. utáni kaszálás. A madárvédelmi előírásokat pedig az összes ilyen területen be kell tartani. A tényleges vállalásokat a támogatói okiratban tudja leellenőrizni, mielőtt kaszálni kezdene!
  • AÖP-s előírásokról is beszélhetünk már, hiszen jelenleg is zajlik az egységes kérelmek beadási időszaka, melyben az Agro-Ökológiai Programban való részvételt is megerősíthetik a gazdálkodók. AÖP-s vállalások esetén szántós gyakorlatokban is előjönnek bizonyos kaszálási szabályok, például a talajtakarás vállalása esetén (mely a feltételességben szeptember 30-ig kötelező, AÖP-ben február 28-ig választható) a takarónövények lekaszálása vagy szárzúzása esetén is gondoskodni kell legalább 10 centiméteres tarló megőrzéséről és a kaszálék helyben hagyásáról. Gyepek esetén vállalható az extenzív (nem öntözött) gyepek legalább évi egyszeri kaszálása, ez időponthoz nem kötött gyakorlat, de előre be kell jelenteni az egységes kérelem beadásakor a tervezett kaszálási időt, megvalósuláskor pedig a tényleges jelentést is meg kell tenni adatváltozás keretében. Felbolygatta sok gyepgazdálkodó nyugalmát az alternáló kaszálós 2 pontos vállalás, mivel sok esetben (kettős finanszírozás miatt) csak ezt tudják a termelők vállasztani a gyepes gyakorlatok közül. Ez a vállalás kizárólagos, azaz, aki ezt vállalja, egész évben minden kaszálást csak alternáló kaszával végezhet. A kaszálás tervezett időpontját szintén előre be kell jelölni az EK-ben, a megvalósulást pedig nem elég sima adatváltozásban lejelenteni, mobilgazdával készült georeferált fotót is kell csatolni a kérelemhez a kaszálásról, a kaszaszerkezetről.

Szaktanácsadásért, naplóvezetésért keressen minket bizalommal!

iroda@novenydoktorkft.com