Új KAP, változó fogalmak

Ugyan hivatalosan az előző KAP ciklus már 2 éve véget ért, a következő csak most kezdődik, hiszen volt egy átmeneti időszak beiktatva. A Közös Agrárpolitika 2023-tól kezdődő időszakát Magyarország Stratégiai Terve alapozza meg, amely 2027-ig szabályozza a támogatások feltételrendszerét. Többek között az új feltételrendszer megalkotása miatt csúszott ennyit a dolog. Jelen cikk írásakor az új KAP szabályaira vonatkozó jogszabályi háttér még nem biztosított, végrehajtási rendeletek nem jelentek még meg a közlönyben.

Mégis ideje összerendezni a több helyről kapott információkat, hogy az egységes kérelem beadásáig is tervezni tudjanak a gazdálkodók.

Az új KAP feltételrendszerét, szabályait, újdonságokat több részből álló cikkben fogom összeszedni, melyből az első részben a változó fogalmakról írok.

Az első legfontosabb különbség, hogy a „területalapú támogatást” (SAPS) felváltja a „fenntarthatóságot elősegítő alapszintű jövedelemtámogatás” (BISS). Az ennek való megfelelést pedig a korábban is kötelezően előírt kölcsönös megfeleltetés (KM) szabályok és némi új/szigorodó szabály betartásával lehet elérni. Kölcsönös megfeleltetés helyett pedig Kondicionalitás, vagy Feltételesség címmel illetik a szabályrendszert, ami tehát nem választható, hanem kötelezően betartandó!

A Zöldítés és az EFA fogalmak megszűnnek, illetve beépültek a Feltételességbe, de ennek a szabályairól később írok.

Újdonságként emelték be a támogatási rendszerbe az újraelosztó (redisztributív) támogatást, amivel gyakorlatilag a kisebb gazdaságok jutnak plusz forráshoz az 1- 150-ig hektárjukig. Az újraelosztó támogatás a korábbi támogatási felső határt (1200 hektár volt), valamint a kisgazdaságok egyszerűsített támogatását váltja fel, és célja a kis- és közepes méretű gazdaságok támogatása. Ennek megfelelően az újraelosztó támogatásban csak az 1200 hektár alatti gazdaságok részesülnek.

Új fogalomként jelenik meg az Agrár- (vagy Agro- ) Ökológiai Program (AÖP), ami egy önkéntes, egyéves vállalásra épülő területalapú támogatás. Az AÖP-ben nagyrészt olyan választható gyakorlatok szerepelnek, amelyek a gazdálkodók számára a korábbi jogcímekből (többek között zöldítés, AKG, ÖKO) már ismertek és környezeti szempontból is hasznosak.

Kicsit eltérve a támogatásoktól, ám mégis szorosan kötődve ezekhez, összefoglaltam az (elektronikus gazdálkodási napló) eGN, (elektronikus permetezési napló) ePN fogalmait és szabályait:

Az AÖP esetében a támogatás egyik feltétele a Gazdálkodási napló vezetése és elektronikus benyújtása lesz. Maga az elektronikus vezetés önkéntes, a gazdálkodó döntésétől függ ebben az évben. Azaz idén dönthet úgy a termelő, hogy vezeti a naplót „papír” alapon, nem elektronikusan, de (!) ez esetben is fel kell töltenie a napló valós adait, csak utólag 2024. január 31-ig a Nébih elektronikus Gazdálkodási napló (eGN) felületére! Egyes AÖP-gyakorlatok legfontosabb műveleteit a Gazdálkodási naplótól függetlenül az egységes kérelem felületének agrotechnikai bejelentései között így is meg kell tenni. A korábbi zöldítési támogatás keretében megismert módon, például a másodvetések elvetésének tényét vagy a különböző kaszálási időpontokat, és más, a választott gyakorlatok teljesítésének ellenőrzése szempontjából elengedhetetlen eseményeket szükséges lesz rögzíteni. Tehát ha utólagos rögzítést választ, akkor sem ússza meg az adminisztrációt.

Az ePN a Nébih eGN rendszerébe integrálódott, ez viszont már KÖTELEZŐ! Ennek jogalapját a 43/2010-es növényvédelmi rendelet tavalyi módosítása (mely 2023. január 1-től hatályos) már megadta. Ennek értelmében a 10 hektárnál nagyobb összterületen gazdálkodó termelő a rovarölő szeres kezelést (ideértve a rovarölő szeres csávázószeres vetőmag vetését is) – ha azt az egységes kérelem felületen alkalmazott hasznosítási kódok szerinti szántóföldi kultúrában végzi – a NÉBIH elektronikus felületén köteles a munkavégzést követő 24 órán belül rögzíteni! Ezen kívül a termelő a már rögzített adatok kivételével – legkésőbb minden naptári év január 31-ig köteles feltölteni a NÉBIH elektronikus felületén az előző évben elvégzett összes növényvédő szeres kezelés adatait. Utóbbi mondat a 10 hektár összterület alatti termelőkre is vonatkozik!

Az új szabályok után a következő részekben a támogatások mértékéről, a feltételesség szabályairól, az AÖP-ben választható gyakorlatokról lesz szó!

Ha nem szeretne lemaradni ezekről, iratkozzon fel a Növénydoktor Kft. hírlevelére!