Az engedélyező hatóság a Magyarországon nem engedélyezett Pocok Tox MAX (75
mg/kg klórfacinon) rágcsálóirtó szer szükséghelyzeti felhasználását Magyarország egész területén

mezőgazdasági földhasználók számára szántóföldi kultúrákban, kertészeti kultúrákban, gyep
területeken és ruderáliákon mezei pocok gradáció megállítása és az ebből eredő gazdasági károk
csökkentése céljából járatkezeléssel kijuttatva 2023. február 1-től 2023. május 31-ig engedélyezi.

A felhasználást az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztályának jelezni kell!

Az engedélyokirat és a bejelentési adatlap elérhető IDE kattintva.