A mezőgazdasági őstermelő (az őstermelők családi gazdasága esetében annak képviselője) jogosult a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni adó-visszaigénylésre saját nevére szóló számla alapján.

Milyen tevékenységek után igényelhető vissza az adó?

➢ szántó, kert, gyümölcsös, szőlő és gyep művelési ágú földterület után folytatott mezőgazdasági termelési célú földművelési munka, valamint a betakarításhoz kapcsolódó közvetlen szállítás,

➢ erdőterület után erdőfelújítási célú munka,

➢ halastó után halgazdálkodás.

Mennyi a visszaigényelhető adó mértéke?

A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj jövedéki adó visszaigénylésnél az elszámolható gázolaj mennyisége évente maximum 97 liter/ha lehet.

➢ 110 350 Ft/ezer liter szerinti adómérték alkalmazása esetén évente hektáronként legfeljebb 97 liter gázolaj megfizetett adójának 82 százaléka,

➢ 120 350 Ft/ezer liter szerinti adómérték alkalmazása esetén évente hektáronként legfeljebb 97 liter gázolaj megfizetett adójának 83,5 százaléka.

(FIGYELEM! A tavalyi évet némileg bonyolítja az ársapka! Az arra vonatkozó különszabályokat figyelembe kell venni a beadáskor! – a hatósági üzemanyagárral kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 57/2022. (II. 28.) Korm. rendelet)

Amennyiben a naptári éven belül változik a megművelt földterület, felújított erdő, halastó területe, úgy ennek arányában változik a visszatéríthető adó összege.

A jövedéki termék adóval növelt beszerzését igazoló bizonylat kiállításának napján érvényes adómérték alapján igényelhető vissza a beszerzett és fel is használt gázolaj adója, tehát a számla keltekor érvényben lévő jövedéki adómértéket kell mindig figyelembe venni!

Milyen feltételei vannak az adó-visszaigénylésnek?

➢ igazolt, jogszerű használat (termőföld, erdő, halastó),

➢ termőföldterület, erdő, halastó nagyságát hektárban, két tizedesjegy pontossággal kell meghatározni

➢ visszaigénylés alapjául szolgáló munkaműveleteket el kell végezni (gazdálkodási napló bejegyzésein keresztül ellenőrizni tudják!)

Bízza ránk a jövedéki adó visszaigénylését!