Az AKG és ÖKO támogatások esetén is alapvető szabály, hogy a támogatásban részt vevő földterület teljes egészére a támogatás minden napjára jogszerű földhasználattal kell rendelkeznie a támogatást elnyerő gazdálkodónak. Azonban előfordul, hogy ez nem teljesül: közben megszűnhet a földhasználati bérleti szerződés például.

Ebben az esetben sincs veszve minden, szankciómentesen ki lehet lépni a támogatásból.

Hogyan?

  • A programban résztvevő gazdálkodó kizárólag a lejáró földhasználattal érintett földterület (hrsz.) visszavonásáról rendelkezhet, ha ez nem fedi le a teljes KET-et (kötelezettségvállalással érintett területet), akkor a kedvezményezettnek szükséges elvégezni a KET-en belül visszamaradt, támogatásra jogosult terület felmérését.
  • A következő évre vonatkozó visszavonási kérelem beadási határideje: 2023. január 15. Ezen időpont betartása esetén az érintett területrészek a támogatásból kizárásra kerülnek, de az addig felvett támogatási összeget nem kell visszafizetni.
  • A Kincstár megkeresésére szükséges benyújtani a lejáró földhasználat igazolására szolgáló dokumentumot (pl. haszonbérleti szerződés, megbízási szerződés, földhasználati lap másolata).