jövedéki adó visszaigénylése

Jövedéki adó visszaigénylése

A mezőgazdasági őstermelő (az őstermelők családi gazdasága esetében annak képviselője) jogosult a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni adó-visszaigénylésre saját nevére szóló számla alapján.

Milyen tevékenységek után igényelhető vissza az adó?

➢ szántó, kert, gyümölcsös, szőlő és gyep művelési ágú földterület után folytatott mezőgazdasági termelési célú földművelési munka, valamint a betakarításhoz kapcsolódó közvetlen szállítás,

➢ erdőterület után erdőfelújítási célú munka,

➢ halastó után halgazdálkodás.

Mennyi a visszaigényelhető adó mértéke?

A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj jövedéki adó visszaigénylésnél az elszámolható gázolaj mennyisége évente maximum 97 liter/ha lehet.

➢ 110 350 Ft/ezer liter szerinti adómérték alkalmazása esetén évente hektáronként legfeljebb 97 liter gázolaj megfizetett adójának 82 százaléka,

➢ 120 350 Ft/ezer liter szerinti adómérték alkalmazása esetén évente hektáronként legfeljebb 97 liter gázolaj megfizetett adójának 83,5 százaléka.

(FIGYELEM! A tavalyi évet némileg bonyolítja az ársapka! Az arra vonatkozó különszabályokat figyelembe kell venni a beadáskor! – a hatósági üzemanyagárral kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 57/2022. (II. 28.) Korm. rendelet)

Amennyiben a naptári éven belül változik a megművelt földterület, felújított erdő, halastó területe, úgy ennek arányában változik a visszatéríthető adó összege.

A jövedéki termék adóval növelt beszerzését igazoló bizonylat kiállításának napján érvényes adómérték alapján igényelhető vissza a beszerzett és fel is használt gázolaj adója, tehát a számla keltekor érvényben lévő jövedéki adómértéket kell mindig figyelembe venni!

Milyen feltételei vannak az adó-visszaigénylésnek?

➢ igazolt, jogszerű használat (termőföld, erdő, halastó),

➢ termőföldterület, erdő, halastó nagyságát hektárban, két tizedesjegy pontossággal kell meghatározni

➢ visszaigénylés alapjául szolgáló munkaműveleteket el kell végezni (gazdálkodási napló bejegyzésein keresztül ellenőrizni tudják!)

Bízza ránk a jövedéki adó visszaigénylését!

  Bővebben
  Tudjon meg mindent a gazdaságátadási törvényről

  2021. évi CXLIII. törvény az agrárgazdaságok átadásáról

  A Törvény lényegi eleme, hogy lehetőséget biztosít a gazdaság egységben történő átadására, azaz, a gazdasághoz kapcsolódó összes elem (a föld, egyéb ingatlanok, ingó dolgok, vagyon értékű jogok, társasági részesedések stb.) egyszerre, egyben történő átadására: tehát ez csupán egy lehetőség, senkire nézve nem állapít meg kötelezettséget, illetve természetesen, aki az átadást a Törvény rendelkezéseit megelőző jogi eszközökkel kívánja megvalósítani, arra ugyanúgy van lehetősége.

  A gazdaság átadása egy úgynevezett gazdaságátadási szerződés révén mehet végbe, ami a gazdaságot átadó a gazdaságot átvevő között jön létre.  A Törvény értelmében gazdaságátadási szerződés a mezőgazdasági őstermelő és a mező-, erdőgazdasági tevékenységet és kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó gazdaságának átadása vonatkozásában köthető.

  Gazdaságátadó lehet:

  • az öregségi nyugdíj korhatárt elért vagy a szerződés megkötésétől számítva legfeljebb 5 éven belül elérő mezőgazdasági őstermelő vagy mező-, erdőgazdasági tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, aki legalább 10 éve saját nevében és saját kockázatára folytat mező- erdőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet és ebből igazoltan árbevétele származott, vagy
  • a gazdaságátadási szerződésben meghatározott mező-, erdőgazdasági hasznosítású föld területe több mint háromnegyedének a földhasználati nyilvántartásba legalább 3 éve bejegyzett földhasználója, erdőgazdálkodói nyilvántartásba legalább 3 éve bejegyzett erdőgazdálkodója vagy az akként bejegyzett gazdasági társaság tulajdonosa.

  Gazdaságátvevő lehet:

  az a gazdaságátadónál legalább tíz évvel fiatalabb, a 50. életévét el nem érő mezőgazdasági őstermelő vagy mező-, erdőgazdasági tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, aki az átvenni kívánt gazdaság működtetésére a jogszabályban előírt feltételeknek megfelel és aki

  • a gazdaságátadóval a családi gazdaságokról szóló törvényben meghatározott hozzátartozói láncolatban áll, vagy
  • a gazdaságátadóval legalább 7 éve munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.

  A gazdaságátadási szerződés megvalósulhat

  • a gazdaság tulajdonjogának átruházásával (gazdaságátadási adásvételi szerződés),
  • a gazdaság tulajdonjogának ingyenes átruházásával (gazdaságátadási ajándékozási szerződés),
  • tartási kötelezettséget megalapozó formában (gazdaságátadási tartási szerződés), vagy életjáradék fizetését megalapozó formában (gazdaságátadási életjáradéki szerződés).
  Bővebben
  Feromoncsapda

  Feromonos rovarcsapdák előrendelése elkezdődött

  -almamoly

  -almailonca

  -almalevél-aknázómoly

  -barackmoly

  -keleti gyümölcsmoly

  -szilvamoly

  -kéregmoly

  -tarka szőlőmoly

  -nyerges szőlőmoly

  -cseresznyelégy (dióburok-fúrólégy)

  Rendelje meg most, hogy szezonkezdet előtt megkapja.

  A most leadott rendelések feldolgozási ideje 2-3 hét.

  A biológiai növényvédelem alapja az előrejelzésre alapozott védekezés. Kiskertekben a megfelelő mennyiségű feromoncsapda gyérítő hatása miatt a kémiai növényvédelem elkerülhető, vagy minimálisra csökkenthető.

  Az AKG Horizontális ültetvény célprogramjában vállalható növényvédelmi előrejelzés, beleértve a szexferomon csapdák legalább 1 db/2 ha sűrűségű kihelyezését előírás teljesítéséhez is kínáljuk az alábbi feromon csapdákat.

  ——–

  A REAGRON® feromonos rovarcsapdák az egyes rovarfajokra jellemző szintetikus csalogatóanyagot tartalmaznak nagyon kis mennyiségben egy természetes gumiból készült hordozón (diszpenzer), amelyből az lassan kipárologva legalább 6 héten keresztül rendkívül szelektíven vonzza egy-egy faj hím egyedeit, amelyek a csapda ragasztóval kezelt felületébe beleragadnak, ezáltal a rajzásuk menete, erőssége jól nyomon követhető.

  A csapdákat a dobozban található útmutató szerint a célfaj várható rajzáskezdete előtt (ami részben időjárásfüggő) legalább két héttel – Közép-Európában a legtöbb fajnál április második felében – célszerű kihelyezni és 6 hetente a diszpenzereket és szükség esetén a ragasztós aljat is cserélve egész szezonban a növénykultúrában tartani és hetente egyszer-kétszer ellenőrizni. A kártevők összeszámlálását segíti a ragasztós aljra nyomtatott négyzetrács.

  A csapdákat a területnek az uralkodó szélirány felöli oldalán, nem szélárnyékban, ha lehet árnyékosabb helyekre, 1,5-2,5 m magasságban függesszük fel, nem feltétlenül a célnövényre. Ha többféle csapdát is használunk, azok ne kerüljenek 5 m-nél közelebb egymáshoz. Rajzásmegfigyeléshez kiskertekben fajtánként 1-2 csapda, nagytáblában hektáronként 2-4 csapda kihelyezése szükséges kb. 50-70 m távolságra egymástól.

  ​Az első befogott hím molylepkék megjelenése után 1-3 héttel várható a tömeges rajzás. A rajzáscsúcs után 1-2 héttel esedékes a hernyók tömeges kikelése. Ez a két időpont az optimális a vegyszeres védekezésre, ami ilyenkor hatékony és nem felesleges. A más időpontokban végzett vegyszeres permetezések csak környezetünket szennyezik. Kisebb fertőzöttség esetén több csapdát használva a kártevők tömeges befogásával a kártétel csökkenthető és a vegyszeres védekezés esetleg elhagyható. Különösen előállhat ez a helyzet, ha egy területen több éven keresztül használjuk ezt a feromonos csapdákon alapuló védekezést, amivel a kártevők helyi populációja nagymértékben lecsökkenhető.

  ————-
  ELŐSZEZONI árak:
  -ALAPcsapda (1 db tető+ ragasztós alj+ 1 db diszpenzer): 3600 Ft /db
  -KÉT RAJZÁSOS csapda (1 db tető + 2 ragasztós lap + 2 diszpenzer): 3900 Ft/db
  -TELJES szezonos csapda (1 db tető + 3 ragasztós alj+ 3 diszpenzer): 4200 Ft/db

  —————


  Az árak áfával értendők, csomagolási és postaköltség csomagonként házhoz szállítva 3000 Ft; FOXPOST automatába 1500 Ft.

  Rendelés itt:

  https://forms.gle/KBbEj5vH2X8Q2dAU8

  Megrendelése beküldése után 48 órán belül kap egy díjbekérőt a megadott e-mail címére (érdemes a spam vagy promóciók mappát is figyelemmel követni). Utánvétes lehetőséget nem áll módunkban biztosítani!

  Gazdahely Kft. partnerünk által közzétett elővásárlási lehetőség!

  Kérdés esetén a gazdahelykft@gmail.com-ra írhatnak.

  Fenti ajánlat NEM a Növénydoktor Kft. ajánlata!

  Bővebben
  még vannak pályázatok az előző ciklusból

  Folyamatban lévő pályázati lehetőségek 2023. január

  Tanyák háztartási léptékű villamosenergia- és vízellátását, valamint szennyvízkezelési fejlesztései felhívást meghosszabbították 7 benyújtási időszakkal, így erre a támogatásra 2023. június 5-ig lehet pályázni!

  Az öntözési közösségek támogatása keretében a közös érdekeltségű öntözőtelepek üzemeltetésére, fenntartására, fejlesztésére, új öntözési beruházásokra lehet pályázni. Az elszámolható költségek 90%-a támogatásból finanszírozható, maximálisan 250 ezer euró erejéig. A benyújtási határidő 2023. június 30-ra módosult.

  A mezőgazdasági vízgazdálkodás fejlesztése keretében tározók kialakítása, a táblaszintű vízkormányzás megvalósítása, illetve az öntözőrendszerek telepítése, korszerűsítése, cseréje támogatható, a hozzátartozó infrastruktúrával együtt. Alapvetően a költségek 40-50%-a finanszírozható támogatásból, maximum 3 milliárd forint erejéig. A pályázat benyújtására rendelkezésre álló határidő 2023. június 30-ra módosult, a támogatáshoz szükséges pontszám 30 pontra csökkent.

  Pályázatírásért keressen minket a palyazat@novenydoktorkft.com e-mail címen!


  Iratkozzon fel hírlevelünkre, ha nem szeretne lemaradni a friss pályázati információkról:

  Bővebben
  web-GN beadás

  Most kell beadni a Web-GN-t!

  Elérhető a 2022. évi Gazdálkodási Napló „web-GN” nyomtatványa, melyet ebben a hónapban kell benyújtani az arra kötelezetteknek.

  A múlt évre vonatkozóan az alábbi támogatásokban résztvevőknek kell gazdálkodási naplót elektronikusan benyújtani:

  •    agrár-környezetgazdálkodási programban (AKG2021) részt vevő gazdálkodók

  •    ökológiai gazdálkodás támogatásában (ÖKO2021) részt vevők

  •    NATURA 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetésekben részesült gazdálkodók

  •    élőhelyfejlesztési célú, nem termelő beruházások esetén.

  A beküldendő kötelező adatokat a pályázati felhívások tartalmazzák. Az összes érintett támogatási konstrukcióra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettséget egyetlen gazdálkodási napló „web-GN” beküldésével teljesíteni lehet.

  Az adatszolgáltatást 2023. január 1. és január 31. között kell teljesíteni, a határidő jogvesztő, tehát, ha nem küldi be, elesik a támogatástól!

  Az adatokat a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz kell benyújtani, ÁNYK-n keresztül.


  Segítségre van szüksége a gazdasága adminisztrációs teendőiben?

  Kérjen ajánlatot tőlünk, megbízható, gyakorlott csapatunkkal minden kötelező jelentés terhét levesszük a válláról.

   Bővebben
   abamektin és emamektin hatóanyagok tiltása

   Korlátozások jönnek az abamektin és emamektin hatóanyagokra

   Információnk szerint a Vertimec Pro és a Voliam Targo engedélyokiratok egy EU-s felülvizsgálat után módosításra kerülnek és 2023 márciusától már csak az új engedélyokiratok szerint lesznek felhasználhatók.

   A korlátozás következtében várhatóan az alma, körte, birs, naspolya, saláta, zeller, petrezselyem, szamóca jelenleg érvényes abamektin MRL értékei törlésre kerülnek, ezen kultúrákban az ilyen hatóanyagú készítmények növényvédő szerként várhatóan 2023 márciusától nem lesznek használhatók!

   A paradicsom, paprika, uborka, cukkini kultúrákra jelenleg érvényes MRL értékek szigorítása miatt, ezen kultúrákban a felhasználás csak csökkentett dózisban lehetséges. A Voliam Targo esetében ezen dózisok hatékonysága a célkártevők ellen nem kielégítő, így várhatóan ezen kultúrák is törlésre kerülnek a jelenleg engedélyezett felhasználások közül. Vertimec Pro esetében a dózis csökkentéssel kell számolnunk ezen termesztett növények esetében.

   Az emamektin hatóanyag jelenleg érvényes EU MRL értékeinek felülvizsgálata is megtörtént. Az erről szóló határozat hivatalosan közzétételre került, amely 2023. február 22-től kötelezően alkalmazandó minden EU tagállamban, így Magyarországon is. Az Affirm és Affirm Opti engedélyokiratok ennek megfelelően módosításra kerülnek és 2023 február 22-től a készítmények már csak az új engedélyokiratok szerint lesznek felhasználhatóak.

   A várható módosítások a következők: A korlátozás következtében a kajszibarack jelenleg érvényes MRL értékei szigorodnak, így ezen kultúrában emamektin hatóanyagú készítmény nem lesz használható, továbbá sárgadinnye, görögdinnye és sütőtök kultúrákban a szabadföldi alkalmazás, salátafélékben a hajtatásban történő alkalmazás kerül törlésre az Affirm engedélyokiratából.

   Brokkoli és karfiol kultúrákban az Affirm élelmezés-egészségügyi várakozási ideje 3 napról 12 napra, valamint fejeskáposzta kultúrában 3 napról 7 napra emelkedik.

   Fenti figyelemfelhívó tájékoztatást a NAK tette közzé honlapján.

   Bővebben
   2022. év végén is vannak még futó VP pályázatok.

   Folyamatban lévő pályázati lehetőségek 2022. december

   Idén még ezekre pályázhat!

   Tanyák háztartási léptékű villamosenergia- és vízellátását, valamint szennyvízkezelési fejlesztései felhívást meghosszabbították 7 benyújtási időszakkal, így erre a támogatásra 2023. június 5-ig lehet pályázni!

   Az öntözési közösségek támogatása keretében a közös érdekeltségű öntözőtelepek üzemeltetésére, fenntartására, fejlesztésére, új öntözési beruházásokra lehet pályázni (VP5-16.5.2-21). Az elszámolható költségek 90%-a támogatásból finanszírozható, maximálisan 250 ezer euró erejéig. A benyújtási határidő 2023. június 30-ra módosult.

   A mezőgazdasági vízgazdálkodás fejlesztése (VP2-4.1.4-16) keretében tározók kialakítása, a táblaszintű vízkormányzás megvalósítása, illetve az öntözőrendszerek telepítése, korszerűsítése, cseréje támogatható, a hozzátartozó infrastruktúrával együtt. Alapvetően a költségek 40-50%-a finanszírozható támogatásból, maximum 3 milliárd forint erejéig. A pályázat benyújtására rendelkezésre álló határidő 2023. június 30-ra módosult, a támogatáshoz szükséges pontszám 30 pontra csökkent.

   Év végén zárulnak:

   Agrár-erdészeti rendszerek létrehozására az év végéig lehet pályázni (VP5-8.2.1-16). Az egyes műveleteket fix, hektáronkénti összeggel támogatják.

   Az erdősítés támogatása (VP5- 8.1.1-16) kiírás keretében állománytípustól függően a telepítést hektáralapú támogatásban részesítik, illetve a kieső jövedelem pótlására hektáronként 432 eurót fizetnek 12 éven át. A pályázat ez év végéig nyújtható be.

   Erdő-szerkezetátalakításra, klímarezisztens fajok telepítésére, invazív fajok visszaszorítására (VP5- 8.5.1-17) szintén az év végéig lehet támogatást igényelni, ez az adott művelttől függő, fix, hektáralapú összeg. Év végéig áll nyitva az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése felhívás (VP5-8.3.1-17) is.

   Pályázatírás, projektmenedzsment:

   palyazat@novenydoktorkft.com

   Bővebben
   Metszőollók fertőtlenítése

   A METSZŐOLLÓK FERTŐTLENÍTÉSE KIEMELTEN FONTOS MUNKAFOLYAMAT!

   Fontos megjegyezni, hogy míg házikertben a metszés után elvégzett rezes lemosó kezelés vagy fasebkezelés nagyszerű célt szolgál a megelőzésre önmagában is, addig az ültetvényekben, ahol gyakorta elhúzódnak a metszési munkálatok, fontos kiemelt figyelmet fordítani a metszési higiéniára.

   De hogyan lehet ezt megoldani ott, ahol több hektárt több dolgozó metsz végig a szezon alatt? Ennek a gyakorlati megvalósításról kérdeztem meg profi gyümölcstermesztőket.

   „Mi éveken át végeztük a fertőtlenítést 20 hektár körüli gyümölcsültetvényben. A legjobb megoldásnak az bizonyult, hogy zsebre tehető, 3-4 dl-es spray palackba töltöttük az alkoholt és minden fa után rendesen eláztattuk vele az ollót, ami kb. 4-5 fújást jelent. Ezt annyi idő alatt el lehet végezni, amíg az egyik fától átérünk a másikhoz, kb. 5-6 másodperc. Valójában nulla plusz munkával jár, csak odafigyelésen múlik. A tényleges problémát a sebkezelés okozza” – válaszolta Bence kérdésemre.

   Sándor megoldása hasonló, csak ők alkohol helyett réz-hidroxiddal dolgoznak melyet „2,5 l-es “pumpálós” palackba, fánként előre rakva” alkalmaznak.

   nikő arra is rávilágít válaszában, hogy a hatóidő miatt sajnos a pumpálás nem biztos, hogy hatékony, ezért ők csereollóval dolgoztak. „Mivel mind a hipónak, mind az alkoholnak idő kell, hogy kifejthesse fertőtlenítő hatását és ezt az időt nem lehet a gyakorlatban kivárni, nálunk az vált be, hogy minden embernél két olló volt, az egyik ázott az övre szerelt tartóban, a másikat használta a dolgozó. Egy munkamenet után csere volt (egy fa metszése után vagy egységnyi szamóca-indanövény megtisztítása után), így a “piszkos” ollónak volt ideje megint ázni. Ez dupla ollómennyiséget jelentett, de a puszta fújkálásnál hatásosabb volt.”

   A kereskedelemben fellelhető, hivatalosan erre a célra előállított és ajánlott, benzoesav tartalmú termék is, amit azonban a fenti válaszadók nagy része drágának tart, ezért oldják meg többen más hatóanyagokkal.

   Bővebben
   Ültetvény csere szabályai AKG-ban

   ÜLTETVÉNY CSERE, EL NEM TELEPÍTETT ÜLTETVÉNY SZABÁLYAI AKG-BAN ÉS ÖKO-BAN

   Mivel el nem telepített ültetvénnyel is lehetett pályázni és támogatást nyerni, ezért először nézzük az ide vonatkozó határnapokat.

   Aki az első év egységes kérelem benyújtásának jogvesztő határnapjáig, tehát idén június 9-ig eltelepítette a támogatott ültetvényt, akkor az már az első évre is teljes kifizetést fog kapni. Aki azonban ezt nem tette meg, annak még mindig van ideje. Az utolsó 2 év támogatását megkapja: amennyiben a 2023. évi egységes kérelem szankciómentes benyújtásának jogvesztő határnapjáig megtörténik a telepítés. Azonban ez az utolsó határidő is. Ha ekkor sem történik meg az ültetvény eltelepítése, akkor az az adott terület támogatásból való kizárását vonja maga után.

   Az AKG támogatási időszaka alatt lehetőség van az ültetvény cserére is. Ennek viszont vannak szabályai, amit be kell tartani ahhoz, hogy ne kerüljön kizárásra a terület a támogatásból.

   Az ültetvény kivágására október 1.  után kerülhet sor és az ültetvény újratelepítésének legkésőbb a tárgyévet követő év március 31. napjáig meg kell történnie.

   Ültetvény kivágása és újratelepítése kizárólag a teljes kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen (KET) lehetséges, továbbá a kivágott ültetvény és a telepíteni kívánt ültetvény ültetvénycsoportja nem térhet el egymástól.

   Ha az ültetvény kivágása anélkül történt, hogy a támogatást igénylő a kivágott, támogatási jogosultsággal érintett ültetvényét újratelepíti, akkor legkésőbb az egységes kérelem szankciómentes benyújtásának jogvesztő határnapjáig a visszatelepítés nélkül kivágott terület nagyságához igazodó visszavonási kérelmet kell benyújtania az Államkincstárnak. Ez esetben a visszavont területre kifizetett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, az eddig felvett támogatási összeget vissza kell fizetni, továbbá a visszavonással érintett terület támogatási jogosultsága megszűnik.

   A kivágás és újratelepítés tényét nem kell bejelenteni a Kincstár felé! A támogatástól függetlenül azonban a Termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény értelmében a 2500 m2-nél nagyobb gyümölcsültetvény termőföldön vagy termőföldnek nem minősülő ingatlanon csak a telepítési hatóság általi nyilvántartásba vételét követően telepíthető, és a kataszterben a cserét is jelenteni kell (hiszen ez változásnak minősül) 30 napon belül.

   Bővebben
   AKG földterület visszavonási szabályai

   FÖLDTERÜLET VISSZAVONÁSA AKG ÉS ÖKO TÁMOGATÁS ALÓL

   Az AKG és ÖKO támogatások esetén is alapvető szabály, hogy a támogatásban részt vevő földterület teljes egészére a támogatás minden napjára jogszerű földhasználattal kell rendelkeznie a támogatást elnyerő gazdálkodónak. Azonban előfordul, hogy ez nem teljesül: közben megszűnhet a földhasználati bérleti szerződés például.

   Ebben az esetben sincs veszve minden, szankciómentesen ki lehet lépni a támogatásból.

   Hogyan?

   • A programban résztvevő gazdálkodó kizárólag a lejáró földhasználattal érintett földterület (hrsz.) visszavonásáról rendelkezhet, ha ez nem fedi le a teljes KET-et (kötelezettségvállalással érintett területet), akkor a kedvezményezettnek szükséges elvégezni a KET-en belül visszamaradt, támogatásra jogosult terület felmérését.
   • A következő évre vonatkozó visszavonási kérelem beadási határideje: 2023. január 15. Ezen időpont betartása esetén az érintett területrészek a támogatásból kizárásra kerülnek, de az addig felvett támogatási összeget nem kell visszafizetni.
   • A Kincstár megkeresésére szükséges benyújtani a lejáró földhasználat igazolására szolgáló dokumentumot (pl. haszonbérleti szerződés, megbízási szerződés, földhasználati lap másolata).
   Bővebben