abamektin és emamektin hatóanyagok tiltása

Korlátozások jönnek az abamektin és emamektin hatóanyagokra

Információnk szerint a Vertimec Pro és a Voliam Targo engedélyokiratok egy EU-s felülvizsgálat után módosításra kerülnek és 2023 márciusától már csak az új engedélyokiratok szerint lesznek felhasználhatók.

A korlátozás következtében várhatóan az alma, körte, birs, naspolya, saláta, zeller, petrezselyem, szamóca jelenleg érvényes abamektin MRL értékei törlésre kerülnek, ezen kultúrákban az ilyen hatóanyagú készítmények növényvédő szerként várhatóan 2023 márciusától nem lesznek használhatók!

A paradicsom, paprika, uborka, cukkini kultúrákra jelenleg érvényes MRL értékek szigorítása miatt, ezen kultúrákban a felhasználás csak csökkentett dózisban lehetséges. A Voliam Targo esetében ezen dózisok hatékonysága a célkártevők ellen nem kielégítő, így várhatóan ezen kultúrák is törlésre kerülnek a jelenleg engedélyezett felhasználások közül. Vertimec Pro esetében a dózis csökkentéssel kell számolnunk ezen termesztett növények esetében.

Az emamektin hatóanyag jelenleg érvényes EU MRL értékeinek felülvizsgálata is megtörtént. Az erről szóló határozat hivatalosan közzétételre került, amely 2023. február 22-től kötelezően alkalmazandó minden EU tagállamban, így Magyarországon is. Az Affirm és Affirm Opti engedélyokiratok ennek megfelelően módosításra kerülnek és 2023 február 22-től a készítmények már csak az új engedélyokiratok szerint lesznek felhasználhatóak.

A várható módosítások a következők: A korlátozás következtében a kajszibarack jelenleg érvényes MRL értékei szigorodnak, így ezen kultúrában emamektin hatóanyagú készítmény nem lesz használható, továbbá sárgadinnye, görögdinnye és sütőtök kultúrákban a szabadföldi alkalmazás, salátafélékben a hajtatásban történő alkalmazás kerül törlésre az Affirm engedélyokiratából.

Brokkoli és karfiol kultúrákban az Affirm élelmezés-egészségügyi várakozási ideje 3 napról 12 napra, valamint fejeskáposzta kultúrában 3 napról 7 napra emelkedik.

Fenti figyelemfelhívó tájékoztatást a NAK tette közzé honlapján.

Bővebben
2022. év végén is vannak még futó VP pályázatok.

Folyamatban lévő pályázati lehetőségek 2022. december

Idén még ezekre pályázhat!

Tanyák háztartási léptékű villamosenergia- és vízellátását, valamint szennyvízkezelési fejlesztései felhívást meghosszabbították 7 benyújtási időszakkal, így erre a támogatásra 2023. június 5-ig lehet pályázni!

Az öntözési közösségek támogatása keretében a közös érdekeltségű öntözőtelepek üzemeltetésére, fenntartására, fejlesztésére, új öntözési beruházásokra lehet pályázni (VP5-16.5.2-21). Az elszámolható költségek 90%-a támogatásból finanszírozható, maximálisan 250 ezer euró erejéig. A benyújtási határidő 2023. június 30-ra módosult.

A mezőgazdasági vízgazdálkodás fejlesztése (VP2-4.1.4-16) keretében tározók kialakítása, a táblaszintű vízkormányzás megvalósítása, illetve az öntözőrendszerek telepítése, korszerűsítése, cseréje támogatható, a hozzátartozó infrastruktúrával együtt. Alapvetően a költségek 40-50%-a finanszírozható támogatásból, maximum 3 milliárd forint erejéig. A pályázat benyújtására rendelkezésre álló határidő 2023. június 30-ra módosult, a támogatáshoz szükséges pontszám 30 pontra csökkent.

Év végén zárulnak:

Agrár-erdészeti rendszerek létrehozására az év végéig lehet pályázni (VP5-8.2.1-16). Az egyes műveleteket fix, hektáronkénti összeggel támogatják.

Az erdősítés támogatása (VP5- 8.1.1-16) kiírás keretében állománytípustól függően a telepítést hektáralapú támogatásban részesítik, illetve a kieső jövedelem pótlására hektáronként 432 eurót fizetnek 12 éven át. A pályázat ez év végéig nyújtható be.

Erdő-szerkezetátalakításra, klímarezisztens fajok telepítésére, invazív fajok visszaszorítására (VP5- 8.5.1-17) szintén az év végéig lehet támogatást igényelni, ez az adott művelttől függő, fix, hektáralapú összeg. Év végéig áll nyitva az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése felhívás (VP5-8.3.1-17) is.

Pályázatírás, projektmenedzsment:

palyazat@novenydoktorkft.com

Bővebben
Metszőollók fertőtlenítése

A METSZŐOLLÓK FERTŐTLENÍTÉSE KIEMELTEN FONTOS MUNKAFOLYAMAT!

Fontos megjegyezni, hogy míg házikertben a metszés után elvégzett rezes lemosó kezelés vagy fasebkezelés nagyszerű célt szolgál a megelőzésre önmagában is, addig az ültetvényekben, ahol gyakorta elhúzódnak a metszési munkálatok, fontos kiemelt figyelmet fordítani a metszési higiéniára.

De hogyan lehet ezt megoldani ott, ahol több hektárt több dolgozó metsz végig a szezon alatt? Ennek a gyakorlati megvalósításról kérdeztem meg profi gyümölcstermesztőket.

„Mi éveken át végeztük a fertőtlenítést 20 hektár körüli gyümölcsültetvényben. A legjobb megoldásnak az bizonyult, hogy zsebre tehető, 3-4 dl-es spray palackba töltöttük az alkoholt és minden fa után rendesen eláztattuk vele az ollót, ami kb. 4-5 fújást jelent. Ezt annyi idő alatt el lehet végezni, amíg az egyik fától átérünk a másikhoz, kb. 5-6 másodperc. Valójában nulla plusz munkával jár, csak odafigyelésen múlik. A tényleges problémát a sebkezelés okozza” – válaszolta Bence kérdésemre.

Sándor megoldása hasonló, csak ők alkohol helyett réz-hidroxiddal dolgoznak melyet „2,5 l-es “pumpálós” palackba, fánként előre rakva” alkalmaznak.

nikő arra is rávilágít válaszában, hogy a hatóidő miatt sajnos a pumpálás nem biztos, hogy hatékony, ezért ők csereollóval dolgoztak. „Mivel mind a hipónak, mind az alkoholnak idő kell, hogy kifejthesse fertőtlenítő hatását és ezt az időt nem lehet a gyakorlatban kivárni, nálunk az vált be, hogy minden embernél két olló volt, az egyik ázott az övre szerelt tartóban, a másikat használta a dolgozó. Egy munkamenet után csere volt (egy fa metszése után vagy egységnyi szamóca-indanövény megtisztítása után), így a “piszkos” ollónak volt ideje megint ázni. Ez dupla ollómennyiséget jelentett, de a puszta fújkálásnál hatásosabb volt.”

A kereskedelemben fellelhető, hivatalosan erre a célra előállított és ajánlott, benzoesav tartalmú termék is, amit azonban a fenti válaszadók nagy része drágának tart, ezért oldják meg többen más hatóanyagokkal.

Bővebben
Ültetvény csere szabályai AKG-ban

ÜLTETVÉNY CSERE, EL NEM TELEPÍTETT ÜLTETVÉNY SZABÁLYAI AKG-BAN ÉS ÖKO-BAN

Mivel el nem telepített ültetvénnyel is lehetett pályázni és támogatást nyerni, ezért először nézzük az ide vonatkozó határnapokat.

Aki az első év egységes kérelem benyújtásának jogvesztő határnapjáig, tehát idén június 9-ig eltelepítette a támogatott ültetvényt, akkor az már az első évre is teljes kifizetést fog kapni. Aki azonban ezt nem tette meg, annak még mindig van ideje. Az utolsó 2 év támogatását megkapja: amennyiben a 2023. évi egységes kérelem szankciómentes benyújtásának jogvesztő határnapjáig megtörténik a telepítés. Azonban ez az utolsó határidő is. Ha ekkor sem történik meg az ültetvény eltelepítése, akkor az az adott terület támogatásból való kizárását vonja maga után.

Az AKG támogatási időszaka alatt lehetőség van az ültetvény cserére is. Ennek viszont vannak szabályai, amit be kell tartani ahhoz, hogy ne kerüljön kizárásra a terület a támogatásból.

Az ültetvény kivágására október 1.  után kerülhet sor és az ültetvény újratelepítésének legkésőbb a tárgyévet követő év március 31. napjáig meg kell történnie.

Ültetvény kivágása és újratelepítése kizárólag a teljes kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen (KET) lehetséges, továbbá a kivágott ültetvény és a telepíteni kívánt ültetvény ültetvénycsoportja nem térhet el egymástól.

Ha az ültetvény kivágása anélkül történt, hogy a támogatást igénylő a kivágott, támogatási jogosultsággal érintett ültetvényét újratelepíti, akkor legkésőbb az egységes kérelem szankciómentes benyújtásának jogvesztő határnapjáig a visszatelepítés nélkül kivágott terület nagyságához igazodó visszavonási kérelmet kell benyújtania az Államkincstárnak. Ez esetben a visszavont területre kifizetett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, az eddig felvett támogatási összeget vissza kell fizetni, továbbá a visszavonással érintett terület támogatási jogosultsága megszűnik.

A kivágás és újratelepítés tényét nem kell bejelenteni a Kincstár felé! A támogatástól függetlenül azonban a Termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény értelmében a 2500 m2-nél nagyobb gyümölcsültetvény termőföldön vagy termőföldnek nem minősülő ingatlanon csak a telepítési hatóság általi nyilvántartásba vételét követően telepíthető, és a kataszterben a cserét is jelenteni kell (hiszen ez változásnak minősül) 30 napon belül.

Bővebben
AKG földterület visszavonási szabályai

FÖLDTERÜLET VISSZAVONÁSA AKG ÉS ÖKO TÁMOGATÁS ALÓL

Az AKG és ÖKO támogatások esetén is alapvető szabály, hogy a támogatásban részt vevő földterület teljes egészére a támogatás minden napjára jogszerű földhasználattal kell rendelkeznie a támogatást elnyerő gazdálkodónak. Azonban előfordul, hogy ez nem teljesül: közben megszűnhet a földhasználati bérleti szerződés például.

Ebben az esetben sincs veszve minden, szankciómentesen ki lehet lépni a támogatásból.

Hogyan?

  • A programban résztvevő gazdálkodó kizárólag a lejáró földhasználattal érintett földterület (hrsz.) visszavonásáról rendelkezhet, ha ez nem fedi le a teljes KET-et (kötelezettségvállalással érintett területet), akkor a kedvezményezettnek szükséges elvégezni a KET-en belül visszamaradt, támogatásra jogosult terület felmérését.
  • A következő évre vonatkozó visszavonási kérelem beadási határideje: 2023. január 15. Ezen időpont betartása esetén az érintett területrészek a támogatásból kizárásra kerülnek, de az addig felvett támogatási összeget nem kell visszafizetni.
  • A Kincstár megkeresésére szükséges benyújtani a lejáró földhasználat igazolására szolgáló dokumentumot (pl. haszonbérleti szerződés, megbízási szerződés, földhasználati lap másolata).
Bővebben

Folyamatban lévő pályázati lehetőségek 2022. november

Folyamatban lévő pályázati lehetőségek 2022. november

 

Baromfi állatjóléti támogatás

Megjelent a Baromfi állatjóléti támogatás című felhívás, melynek célja az állatok javát szolgáló szigorú higiéniai és takarmányozási előírások teljesítésének segítése. A tervezett benyújtási időszak 2022. november 01. – november 30., illetve 2023. október 01. – október 31. között. A támogatás mértéke az állatfajtól és a tevékenységtől függően változik.

 

Tanyák háztartási léptékű villamosenergia- és vízellátását, valamint szennyvízkezelési fejlesztései felhívást meghosszabbították 7 benyújtási időszakkal, így erre a támogatásra 2023. június 5-ig lehet pályázni!

 

Ezen felül ismét lehetőség lesz a Mezőgazdasági kisüzemek támogatása felhívásra pályázni, mivel 2022. november 17-30. között még egy benyújtási időszak biztosított. A felhívásra minden olyan mezőgazdasági termelő pályázhat, akinek vagy az STÉ-je (standard termelési érték), vagy a tavalyi mezőgazdasági árbevétele 3000-6000 euró közé esik. A 15.000 eurós, 100%-os támogatás szabadon felhasználható a mezőgazdasági tevékenység fejlesztésére.

 

Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységekre (VP5-8.6.2-16), azaz ápolás, tisztítás, törzsnevelés céljára lehet igénylést benyújtani legközelebb november 2. és december 2. között – ez egyben az utolsó lehetőség is. A támogatás hektáronként és munkálatonként meghatározott fix összeg.

 

Az öntözési közösségek támogatása keretében a közös érdekeltségű öntözőtelepek üzemeltetésére, fenntartására, fejlesztésére, új öntözési beruházásokra lehet pályázni ez év végéig (VP5-16.5.2-21). Az elszámolható költségek 90%-a támogatásból finanszírozható, maximálisan 250 ezer euró erejéig. A benyújtási határidő 2023. június 30-ra módosult.

 

A mezőgazdasági vízgazdálkodás fejlesztése (VP2-4.1.4-16) keretében tározók kialakítása, a táblaszintű vízkormányzás megvalósítása, illetve az öntözőrendszerek telepítése, korszerűsítése, cseréje támogatható, a hozzátartozó infrastruktúrával együtt. Alapvetően a költségek 40-50%-a finanszírozható támogatásból, maximum 3 milliárd forint erejéig. A pályázat benyújtására rendelkezésre álló határidő 2023.június 30-ra módosult, a támogatáshoz szükséges pontszám 30 pontra csökkent.

 

 

Év végén zárulnak:

Agrár-erdészeti rendszerek létrehozására az év végéig lehet pályázni (VP5-8.2.1-16). Az egyes műveleteket fix, hektáronkénti összeggel támogatják.

 

Az erdősítés támogatása (VP5- 8.1.1-16) kiírás keretében állománytípustól függően a telepítést hektáralapú támogatásban részesítik, illetve a kieső jövedelem pótlására hektáronként 432 eurót fizetnek 12 éven át. A pályázat ez év végéig nyújtható be.

 

Erdő-szerkezetátalakításra, klímarezisztens fajok telepítésére, invazív fajok visszaszorítására (VP5- 8.5.1-17) szintén az év végéig lehet támogatást igényelni, ez az adott művelttől függő, fix, hektáralapú összeg. Év végéig áll nyitva az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése felhívás (VP5-8.3.1-17) is.

 

————————————————————————————————————————————–

 

Pályázatírás, projektmenedzsment:

 

Növénydoktor Kft.

NAK-SZ-1096 számon nyilvántartott szaktanácsadó szervezet

 

palyazat@novenydoktorkft.com

+3620/5158557

Bővebben