új kap

Új KAP 1. rész:

Új KAP, változó fogalmak

Ugyan hivatalosan az előző KAP ciklus már 2 éve véget ért, a következő csak most kezdődik, hiszen volt egy átmeneti időszak beiktatva. A Közös Agrárpolitika 2023-tól kezdődő időszakát Magyarország Stratégiai Terve alapozza meg, amely 2027-ig szabályozza a támogatások feltételrendszerét. Többek között az új feltételrendszer megalkotása miatt csúszott ennyit a dolog. Jelen cikk írásakor az új KAP szabályaira vonatkozó jogszabályi háttér még nem biztosított, végrehajtási rendeletek nem jelentek még meg a közlönyben.

Mégis ideje összerendezni a több helyről kapott információkat, hogy az egységes kérelem beadásáig is tervezni tudjanak a gazdálkodók.

Az új KAP feltételrendszerét, szabályait, újdonságokat több részből álló cikkben fogom összeszedni, melyből az első részben a változó fogalmakról írok.

Az első legfontosabb különbség, hogy a „területalapú támogatást” (SAPS) felváltja a „fenntarthatóságot elősegítő alapszintű jövedelemtámogatás” (BISS). Az ennek való megfelelést pedig a korábban is kötelezően előírt kölcsönös megfeleltetés (KM) szabályok és némi új/szigorodó szabály betartásával lehet elérni. Kölcsönös megfeleltetés helyett pedig Kondicionalitás, vagy Feltételesség címmel illetik a szabályrendszert, ami tehát nem választható, hanem kötelezően betartandó!

A Zöldítés és az EFA fogalmak megszűnnek, illetve beépültek a Feltételességbe, de ennek a szabályairól később írok.

Újdonságként emelték be a támogatási rendszerbe az újraelosztó (redisztributív) támogatást, amivel gyakorlatilag a kisebb gazdaságok jutnak plusz forráshoz az 1- 150-ig hektárjukig. Az újraelosztó támogatás a korábbi támogatási felső határt (1200 hektár volt), valamint a kisgazdaságok egyszerűsített támogatását váltja fel, és célja a kis- és közepes méretű gazdaságok támogatása. Ennek megfelelően az újraelosztó támogatásban csak az 1200 hektár alatti gazdaságok részesülnek.

Új fogalomként jelenik meg az Agrár- (vagy Agro- ) Ökológiai Program (AÖP), ami egy önkéntes, egyéves vállalásra épülő területalapú támogatás. Az AÖP-ben nagyrészt olyan választható gyakorlatok szerepelnek, amelyek a gazdálkodók számára a korábbi jogcímekből (többek között zöldítés, AKG, ÖKO) már ismertek és környezeti szempontból is hasznosak.

Kicsit eltérve a támogatásoktól, ám mégis szorosan kötődve ezekhez, összefoglaltam az (elektronikus gazdálkodási napló) eGN, (elektronikus permetezési napló) ePN fogalmait és szabályait:

Az AÖP esetében a támogatás egyik feltétele a Gazdálkodási napló vezetése és elektronikus benyújtása lesz. Maga az elektronikus vezetés önkéntes, a gazdálkodó döntésétől függ ebben az évben. Azaz idén dönthet úgy a termelő, hogy vezeti a naplót „papír” alapon, nem elektronikusan, de (!) ez esetben is fel kell töltenie a napló valós adait, csak utólag 2024. január 31-ig a Nébih elektronikus Gazdálkodási napló (eGN) felületére! Egyes AÖP-gyakorlatok legfontosabb műveleteit a Gazdálkodási naplótól függetlenül az egységes kérelem felületének agrotechnikai bejelentései között így is meg kell tenni. A korábbi zöldítési támogatás keretében megismert módon, például a másodvetések elvetésének tényét vagy a különböző kaszálási időpontokat, és más, a választott gyakorlatok teljesítésének ellenőrzése szempontjából elengedhetetlen eseményeket szükséges lesz rögzíteni. Tehát ha utólagos rögzítést választ, akkor sem ússza meg az adminisztrációt.

Az ePN a Nébih eGN rendszerébe integrálódott, ez viszont már KÖTELEZŐ! Ennek jogalapját a 43/2010-es növényvédelmi rendelet tavalyi módosítása (mely 2023. január 1-től hatályos) már megadta. Ennek értelmében a 10 hektárnál nagyobb összterületen gazdálkodó termelő a rovarölő szeres kezelést (ideértve a rovarölő szeres csávázószeres vetőmag vetését is) – ha azt az egységes kérelem felületen alkalmazott hasznosítási kódok szerinti szántóföldi kultúrában végzi – a NÉBIH elektronikus felületén köteles a munkavégzést követő 24 órán belül rögzíteni! Ezen kívül a termelő a már rögzített adatok kivételével – legkésőbb minden naptári év január 31-ig köteles feltölteni a NÉBIH elektronikus felületén az előző évben elvégzett összes növényvédő szeres kezelés adatait. Utóbbi mondat a 10 hektár összterület alatti termelőkre is vonatkozik!

Az új szabályok után a következő részekben a támogatások mértékéről, a feltételesség szabályairól, az AÖP-ben választható gyakorlatokról lesz szó!

Ha nem szeretne lemaradni ezekről, iratkozzon fel a Növénydoktor Kft. hírlevelére!

Bővebben
felügyeleti díj

Ne felejtse el befizetni a felügyeleti díjat!

Hamarosan itt van a határideje a 2022. évi felügyeleti díj második részlet befizetésének.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 47/B. § alapján élelmiszerlánc-felügyelet alá tartozó tevékenységet végző személyeknek és vállalkozásoknak 2012-től élelmiszerlánc-felügyeleti díjat kell fizetniük.

A 2022-re vonatkozó díj második részletének befizetését 2023. január 31-ig kell teljesíteni.

A díjat a 10032000-00289782-30006016 számú célszámlára kell utalni.

Változás a korábbi évekhez képest, hogy az idei évtől a megállapított felügyeleti díj a kiépített központi elektronikus fizetési és elszámolási rendszer (EFER) révén már online is kiegyenlíthető.

Javasoljuk, hogy az élelmiszerlánc-felügyeleti díj befizetését ne halasszák az utolsó pillanatra! A bevallási vagy fizetési kötelezettség elmulasztása vagy késedelme esetén a hatóság mulasztási bírságot, illetve késedelmi pótlékot szabhat ki, amelynek legmagasabb összege ötszáz millió forint.

Bővebben
borászati gépbeszerzés pályázat

Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzése pályázat

A támogatásra jogosult borászati termék előállítására, kiszerelésére, illetve tárolására vonatkozó működési engedéllyel rendelkező természetes vagy jogi személy.

– Támogatható tevékenységek:

a) szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő- vagy habzóbor készítéshez, bor, pezsgő vagy habzóbor kezeléséhez, tárolásához, érleléséhez és kiszereléséhez kapcsolódó, új, első üzembehelyezésű borászati gép beszerzése, új, első üzembehelyezésű technológiai rendszer kialakítása, továbbá a szőlészeti és borászati tevékenységhez és a termékek forgalmazásához kapcsolódó adatszolgáltatási, bejelentési, nyilvántartási kötelezettségek teljesítését, illetve az ügyvitelt és vállalatirányítást szolgáló hardver- és szoftver beszerzése, valamint hardver- és szoftver fejlesztés;

b) a szőlőfeldolgozáshoz, valamint a borászati technológiához kapcsolódó, üzemen belüli anyagmozgatáshoz, anyagtovábbításhoz, raktározáshoz, illetve csomagoláshoz kapcsolódó, új, első üzembehelyezésű borászati gép beszerzése;

c) borászati gép vagy technológiai berendezés üzemeltetését szolgáló napelem vagy napkollektor rendszer beszerzése és üzembe helyezése

– Támogatásra jogosult:

a) a beszerezni kívánt borászati gép, technológia vonatkozásában nem rendelkezik támogatói okirattal;

b) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában rendelkezik működési engedéllyel;

c) nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak

d) kisüzemi bortermelő kivételével rendelkezik az üzemeltetési helyre vonatkozó adóraktári engedéllyel vagy egyszerűsített adóraktári engedéllyel;

e) üzemeltetési kötelezettségnek (5 év) eleget tesz

A támogatás összege max. 100 millió forint, mértéke 40-50% (településtől függően).

Pályázatírásért, projektmenedzsmentért keressen minket a palyazat@novenydoktorkft.com e-mail címen, vagy az alábbi űrlap kitöltésével.

  Bővebben
  organit lombtrágya

  Lombtrágya előrendelés

  Partnerünk előrendelési akciójában a készlet erejéig ebben a hónapban az alábbi nettó árakon tudja a 20literes ORGANIT lombtrágyákat megrendelni:

  -Organir RézKén: 55.000 Ft

  -Organit PK: 32.000 Ft

  -Organit Kalcium: 35.000 Ft

  -Organit Bór: 35.000 Ft

  -HumicQuattro: 32.000 Ft

  -Zöldpajzs: 100.000 Ft

  Megrendelés az alábbi űrlapon lehetséges:

  https://forms.gle/SwZKL2hFHzSmVMhf7

  Fenti ajánlat nem a Növénydoktor Kft. ajánlata! Közvetített partnerajánlat.

  Bővebben

  Partnertalálkozó és Új KAP előadás

  Az Agrárközpont szervezésében 2023.01.23-án, délután 16:30 órai kezdéssel partnertalálkozót szervez Alsónémedin.

  A Növénydoktor Kft. képviseletében Dr. Harcsa Marietta ügyvezetőnk tart előadást az új KAP-ról, a várható AÖP támogatás tudnivalóiról, az elektronikus permetezési és gazdálkodási napló szabályairól, a gazdaságátadást érintő kérdésekről.

  Kedves Ügyfeleink részvételére számítunk!

  Bővebben
  jövedéki adó visszaigénylése

  Jövedéki adó visszaigénylése

  A mezőgazdasági őstermelő (az őstermelők családi gazdasága esetében annak képviselője) jogosult a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni adó-visszaigénylésre saját nevére szóló számla alapján.

  Milyen tevékenységek után igényelhető vissza az adó?

  ➢ szántó, kert, gyümölcsös, szőlő és gyep művelési ágú földterület után folytatott mezőgazdasági termelési célú földművelési munka, valamint a betakarításhoz kapcsolódó közvetlen szállítás,

  ➢ erdőterület után erdőfelújítási célú munka,

  ➢ halastó után halgazdálkodás.

  Mennyi a visszaigényelhető adó mértéke?

  A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj jövedéki adó visszaigénylésnél az elszámolható gázolaj mennyisége évente maximum 97 liter/ha lehet.

  ➢ 110 350 Ft/ezer liter szerinti adómérték alkalmazása esetén évente hektáronként legfeljebb 97 liter gázolaj megfizetett adójának 82 százaléka,

  ➢ 120 350 Ft/ezer liter szerinti adómérték alkalmazása esetén évente hektáronként legfeljebb 97 liter gázolaj megfizetett adójának 83,5 százaléka.

  (FIGYELEM! A tavalyi évet némileg bonyolítja az ársapka! Az arra vonatkozó különszabályokat figyelembe kell venni a beadáskor! – a hatósági üzemanyagárral kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 57/2022. (II. 28.) Korm. rendelet)

  Amennyiben a naptári éven belül változik a megművelt földterület, felújított erdő, halastó területe, úgy ennek arányában változik a visszatéríthető adó összege.

  A jövedéki termék adóval növelt beszerzését igazoló bizonylat kiállításának napján érvényes adómérték alapján igényelhető vissza a beszerzett és fel is használt gázolaj adója, tehát a számla keltekor érvényben lévő jövedéki adómértéket kell mindig figyelembe venni!

  Milyen feltételei vannak az adó-visszaigénylésnek?

  ➢ igazolt, jogszerű használat (termőföld, erdő, halastó),

  ➢ termőföldterület, erdő, halastó nagyságát hektárban, két tizedesjegy pontossággal kell meghatározni

  ➢ visszaigénylés alapjául szolgáló munkaműveleteket el kell végezni (gazdálkodási napló bejegyzésein keresztül ellenőrizni tudják!)

  Bízza ránk a jövedéki adó visszaigénylését!

   Bővebben
   Tudjon meg mindent a gazdaságátadási törvényről

   2021. évi CXLIII. törvény az agrárgazdaságok átadásáról

   A Törvény lényegi eleme, hogy lehetőséget biztosít a gazdaság egységben történő átadására, azaz, a gazdasághoz kapcsolódó összes elem (a föld, egyéb ingatlanok, ingó dolgok, vagyon értékű jogok, társasági részesedések stb.) egyszerre, egyben történő átadására: tehát ez csupán egy lehetőség, senkire nézve nem állapít meg kötelezettséget, illetve természetesen, aki az átadást a Törvény rendelkezéseit megelőző jogi eszközökkel kívánja megvalósítani, arra ugyanúgy van lehetősége.

   A gazdaság átadása egy úgynevezett gazdaságátadási szerződés révén mehet végbe, ami a gazdaságot átadó a gazdaságot átvevő között jön létre.  A Törvény értelmében gazdaságátadási szerződés a mezőgazdasági őstermelő és a mező-, erdőgazdasági tevékenységet és kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó gazdaságának átadása vonatkozásában köthető.

   Gazdaságátadó lehet:

   • az öregségi nyugdíj korhatárt elért vagy a szerződés megkötésétől számítva legfeljebb 5 éven belül elérő mezőgazdasági őstermelő vagy mező-, erdőgazdasági tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, aki legalább 10 éve saját nevében és saját kockázatára folytat mező- erdőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet és ebből igazoltan árbevétele származott, vagy
   • a gazdaságátadási szerződésben meghatározott mező-, erdőgazdasági hasznosítású föld területe több mint háromnegyedének a földhasználati nyilvántartásba legalább 3 éve bejegyzett földhasználója, erdőgazdálkodói nyilvántartásba legalább 3 éve bejegyzett erdőgazdálkodója vagy az akként bejegyzett gazdasági társaság tulajdonosa.

   Gazdaságátvevő lehet:

   az a gazdaságátadónál legalább tíz évvel fiatalabb, a 50. életévét el nem érő mezőgazdasági őstermelő vagy mező-, erdőgazdasági tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, aki az átvenni kívánt gazdaság működtetésére a jogszabályban előírt feltételeknek megfelel és aki

   • a gazdaságátadóval a családi gazdaságokról szóló törvényben meghatározott hozzátartozói láncolatban áll, vagy
   • a gazdaságátadóval legalább 7 éve munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.

   A gazdaságátadási szerződés megvalósulhat

   • a gazdaság tulajdonjogának átruházásával (gazdaságátadási adásvételi szerződés),
   • a gazdaság tulajdonjogának ingyenes átruházásával (gazdaságátadási ajándékozási szerződés),
   • tartási kötelezettséget megalapozó formában (gazdaságátadási tartási szerződés), vagy életjáradék fizetését megalapozó formában (gazdaságátadási életjáradéki szerződés).
   Bővebben
   Feromoncsapda

   Feromonos rovarcsapdák előrendelése elkezdődött

   -almamoly

   -almailonca

   -almalevél-aknázómoly

   -barackmoly

   -keleti gyümölcsmoly

   -szilvamoly

   -kéregmoly

   -tarka szőlőmoly

   -nyerges szőlőmoly

   -cseresznyelégy (dióburok-fúrólégy)

   Rendelje meg most, hogy szezonkezdet előtt megkapja.

   A most leadott rendelések feldolgozási ideje 2-3 hét.

   A biológiai növényvédelem alapja az előrejelzésre alapozott védekezés. Kiskertekben a megfelelő mennyiségű feromoncsapda gyérítő hatása miatt a kémiai növényvédelem elkerülhető, vagy minimálisra csökkenthető.

   Az AKG Horizontális ültetvény célprogramjában vállalható növényvédelmi előrejelzés, beleértve a szexferomon csapdák legalább 1 db/2 ha sűrűségű kihelyezését előírás teljesítéséhez is kínáljuk az alábbi feromon csapdákat.

   ——–

   A REAGRON® feromonos rovarcsapdák az egyes rovarfajokra jellemző szintetikus csalogatóanyagot tartalmaznak nagyon kis mennyiségben egy természetes gumiból készült hordozón (diszpenzer), amelyből az lassan kipárologva legalább 6 héten keresztül rendkívül szelektíven vonzza egy-egy faj hím egyedeit, amelyek a csapda ragasztóval kezelt felületébe beleragadnak, ezáltal a rajzásuk menete, erőssége jól nyomon követhető.

   A csapdákat a dobozban található útmutató szerint a célfaj várható rajzáskezdete előtt (ami részben időjárásfüggő) legalább két héttel – Közép-Európában a legtöbb fajnál április második felében – célszerű kihelyezni és 6 hetente a diszpenzereket és szükség esetén a ragasztós aljat is cserélve egész szezonban a növénykultúrában tartani és hetente egyszer-kétszer ellenőrizni. A kártevők összeszámlálását segíti a ragasztós aljra nyomtatott négyzetrács.

   A csapdákat a területnek az uralkodó szélirány felöli oldalán, nem szélárnyékban, ha lehet árnyékosabb helyekre, 1,5-2,5 m magasságban függesszük fel, nem feltétlenül a célnövényre. Ha többféle csapdát is használunk, azok ne kerüljenek 5 m-nél közelebb egymáshoz. Rajzásmegfigyeléshez kiskertekben fajtánként 1-2 csapda, nagytáblában hektáronként 2-4 csapda kihelyezése szükséges kb. 50-70 m távolságra egymástól.

   ​Az első befogott hím molylepkék megjelenése után 1-3 héttel várható a tömeges rajzás. A rajzáscsúcs után 1-2 héttel esedékes a hernyók tömeges kikelése. Ez a két időpont az optimális a vegyszeres védekezésre, ami ilyenkor hatékony és nem felesleges. A más időpontokban végzett vegyszeres permetezések csak környezetünket szennyezik. Kisebb fertőzöttség esetén több csapdát használva a kártevők tömeges befogásával a kártétel csökkenthető és a vegyszeres védekezés esetleg elhagyható. Különösen előállhat ez a helyzet, ha egy területen több éven keresztül használjuk ezt a feromonos csapdákon alapuló védekezést, amivel a kártevők helyi populációja nagymértékben lecsökkenhető.

   ————-
   ELŐSZEZONI árak:
   -ALAPcsapda (1 db tető+ ragasztós alj+ 1 db diszpenzer): 3600 Ft /db
   -KÉT RAJZÁSOS csapda (1 db tető + 2 ragasztós lap + 2 diszpenzer): 3900 Ft/db
   -TELJES szezonos csapda (1 db tető + 3 ragasztós alj+ 3 diszpenzer): 4200 Ft/db

   —————


   Az árak áfával értendők, csomagolási és postaköltség csomagonként házhoz szállítva 3000 Ft; FOXPOST automatába 1500 Ft.

   Rendelés itt:

   https://forms.gle/KBbEj5vH2X8Q2dAU8

   Megrendelése beküldése után 48 órán belül kap egy díjbekérőt a megadott e-mail címére (érdemes a spam vagy promóciók mappát is figyelemmel követni). Utánvétes lehetőséget nem áll módunkban biztosítani!

   Gazdahely Kft. partnerünk által közzétett elővásárlási lehetőség!

   Kérdés esetén a gazdahelykft@gmail.com-ra írhatnak.

   Fenti ajánlat NEM a Növénydoktor Kft. ajánlata!

   Bővebben
   még vannak pályázatok az előző ciklusból

   Folyamatban lévő pályázati lehetőségek 2023. január

   Tanyák háztartási léptékű villamosenergia- és vízellátását, valamint szennyvízkezelési fejlesztései felhívást meghosszabbították 7 benyújtási időszakkal, így erre a támogatásra 2023. június 5-ig lehet pályázni!

   Az öntözési közösségek támogatása keretében a közös érdekeltségű öntözőtelepek üzemeltetésére, fenntartására, fejlesztésére, új öntözési beruházásokra lehet pályázni. Az elszámolható költségek 90%-a támogatásból finanszírozható, maximálisan 250 ezer euró erejéig. A benyújtási határidő 2023. június 30-ra módosult.

   A mezőgazdasági vízgazdálkodás fejlesztése keretében tározók kialakítása, a táblaszintű vízkormányzás megvalósítása, illetve az öntözőrendszerek telepítése, korszerűsítése, cseréje támogatható, a hozzátartozó infrastruktúrával együtt. Alapvetően a költségek 40-50%-a finanszírozható támogatásból, maximum 3 milliárd forint erejéig. A pályázat benyújtására rendelkezésre álló határidő 2023. június 30-ra módosult, a támogatáshoz szükséges pontszám 30 pontra csökkent.

   Pályázatírásért keressen minket a palyazat@novenydoktorkft.com e-mail címen!


   Iratkozzon fel hírlevelünkre, ha nem szeretne lemaradni a friss pályázati információkról:

   Bővebben
   web-GN beadás

   Most kell beadni a Web-GN-t!

   Elérhető a 2022. évi Gazdálkodási Napló „web-GN” nyomtatványa, melyet ebben a hónapban kell benyújtani az arra kötelezetteknek.

   A múlt évre vonatkozóan az alábbi támogatásokban résztvevőknek kell gazdálkodási naplót elektronikusan benyújtani:

   •    agrár-környezetgazdálkodási programban (AKG2021) részt vevő gazdálkodók

   •    ökológiai gazdálkodás támogatásában (ÖKO2021) részt vevők

   •    NATURA 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetésekben részesült gazdálkodók

   •    élőhelyfejlesztési célú, nem termelő beruházások esetén.

   A beküldendő kötelező adatokat a pályázati felhívások tartalmazzák. Az összes érintett támogatási konstrukcióra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettséget egyetlen gazdálkodási napló „web-GN” beküldésével teljesíteni lehet.

   Az adatszolgáltatást 2023. január 1. és január 31. között kell teljesíteni, a határidő jogvesztő, tehát, ha nem küldi be, elesik a támogatástól!

   Az adatokat a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz kell benyújtani, ÁNYK-n keresztül.


   Segítségre van szüksége a gazdasága adminisztrációs teendőiben?

   Kérjen ajánlatot tőlünk, megbízható, gyakorlott csapatunkkal minden kötelező jelentés terhét levesszük a válláról.

    Bővebben